2. A1 Almanca Kişi Zamirleri, Personalpronomen - AlmancaABC (2023)

Bu derste; Almanca şahıs (kişi) zamirlerini veya Almanca ifadesi ile Personalpronomen öğreniyoruz. Bunlara başka bir deyişle Almanca’da özne denir. Almanca’da konumak ve cümle kurmak için özne lazım…

Zamir Nedir | Almanca Özneler: Ben Sen O Biz Siz Onlar (“ich”, “du”, “er, sie…)

Almanca kişi zamirlerini daha iyi anlamak için zamir ne demek bunu bilmek gerekir.

Zamir kişi, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz veya adıl’lardır. Bu zamirler kişinin/şahsın yerine kullanılanılırlar.

Türkçe şahıs zamiri (isim, dil bilgisi) Ben, sen, o, biz, siz ve onlar.

Almanca kişi zamirleri “ich“, “du“, “er, sie, es“, “wir“, “ihr” ve “sie”/”Sie“.

Almanca konuşurken bu kelimeleri sürekli kullanır, bahsini ettiğimiz kişiyi kendimize veya bir başkasına tanıtmak, anlatmak veya ifade etmek için kullanırız. Konuşmada ve yazmada formel (resmi veya saygı) ve informal (gayri resmi veya samimi) durum var. Biliyorsunuz bu Türkçe dilinde de böyle;

 • Biriyle konuşurkendu(sen) kullanırsanız senli benli (gayri resmi & informel) konuşmuş olursunuz. 🩳 Örnek: Woher kommst du? (Nereden geliyorsun / Nerelisin?)
 • Yine biriyle konuşurkenSie(siz, sizler) kullanırsanız resmi (formel) konuşmuş olursunuz. 👔 Örnek: Woher kommen Sie? (Nereden geliyorsunuz / Nerelisiniz?)

Almanca’da Zamirlerin Çeşitleri vardır:

 1. Şahıs (Kişi) Zamirleri (Personalpronomen): Türkçe’de olduğu gibi Almanca dilinde de zamirler, öznelerin yerine kullanılabilirler. Türkçe’deki “ben, sen, o, biz, siz, onlar” zamirleri Almanca’da “ich, du, sie, er, es, wir, ihr, sie, Sie” olarak kullanılır.
 2. Belirsiz (Belgisiz) Zamirler: Zamirlerin alt kategorisinde yer alan bu zamirler “man,jemand,niemand,etwas,nichts,alles,manche,wenige,viele,alle” kimin veya neyin bir şeyler yaptığı veya ne kadar kişi veya nesnenin bir şeyleri yaptığı bilinmediğinde kullanılır.Örnek: Hi, Ahmet, möchtest duetwasessen? (Merhaba Ahmet, bir şey/ler yemek ister misin?
 1. İyelik Zamirleri (Possessivpronomen): Almanca’da sahiplik bildirir ve ismin yerine kullanılır. Daha önce kendinden bahsedilen bir ismin yerine geçer. Kendisinden sonra isim gelmez çünkü ismin yerine geçer. Das ist meiner. (Bu benimki. Artikeli der olan bir kelimeye örnek verdim.)
 • * İyelik Sıfatları veya Aitlik Artikelleri (Possessivartikel): Sahiplik bildirir ve isimden önce gelir. Kendisinden sonra mutlaka isim alır. Bunlar bir sahipliği veya bir aidiyeti ifade ederler. Örnek: Das ist mein Apfel. (Bu benim elmam.) * -Adı üzerinde bu bir sıfattır, zamir olarak değerlendirilemez. Çok kafa karışıklığına neden olduğundan hepsini bir arada görüp daha iyi anlamanız için buraya yazdım.-2. A1 Almanca Kişi Zamirleri, Personalpronomen - AlmancaABC (3)
 1. İşaret Zamirleri (Demonstrativpronomen / interrogativ und demonstrativ): Bir şeye işaret etmek, bir şeyi daha iyi tanımlamak için kullanılan “dieser,diese,dieses (bu, şu, o)vejener,jene,jenes (şu, o, öteki, diğeri, öbürü)” gibi ifadelerdir. İşaret zamirine bir örnek: WelchesKleid möchten Sie? Ich möchtediesesKleid, bitte. (Hangi elbiseyi istersin? Bu elbiseyi istiyorum, lütfen.) Not: Ayrıca günlük hayatta das (bu/şu) anlamına gelen kelime çok fazla kullanılır. Bu anlamda kullanıldığında artikel görevinden bağımsız olarak kullanılır. Wie wiel kostet das? (Bu ne kadara mal oluyor?/Bunun fiyatı nedir?)
  • Welcher? → Dieser!
  • Welches? → Dieses!
  • Welche? → Diese!
 2. İlgi Zamirleri (Relativpronomen): İlgi cümlesi bir yan cümledir ve ana cümleyi ayrıntılı olarak belirtir. İlgi zamirinin yan cümledeki pozisyonu ismin halini belirtir.
 3. Dönüşlü Zamirler (Reflexivpronomen): Bunun Türkçe’de kullanımı yoktur ve tek başlarına anlam ifade etmezler. Almanca’da “rasieren, anmelden, bedanken, anziehen, erfüllen” gibi fiiller kendini, kendine, kendileriniveyakendilerine gibi anlamlarına gelir ve fiillerle birlikte kullanılırlar. Örnek: Ich rasiere mich. (Kendimi traş ederim./Traş olurum.)
 4. Soru Zamirleri (Fragepronomen / W-Fragen / Interrogativpronomen): Soru zamirleri soru cümlelerinde isimlerin ve şahıs zamirlerinin yerine kullanılan “wer, was, wem, wen, wessen, welcher, was für ein” kelimelerinden oluşur. Bunlar genellikle soruların başında yer alırlar.

Almanca Kişi Zamirleri Tablosu (Özet)

Singular(Singular Görseller)Plural(Plural Görseller)
1. Personich (ben)wir (biz)
2. Persondu (sen)
Sie (Siz)
ihr (siz)
Sie (Sizler)
3. Personer (o-erkek)
sie (o-dişi)
es (o-nötr)
sie (onlar)

📝Almancada 3 adet sie vardır;

(Video) Ders 7 | Almanca A1 Temel Seviye | Almanca Kişiler - Kişi Zamirleri | Personalpronomen

 1. Sie (Siz veya Sizler): Hem çoğul hem tekildir. Saygı bildirir ve karşıdakine saygılı hitap etmek için kullanılır. Ayrıca resmi bir dildir. Resmi makamda çalışıyorsa ona Sie diyeceğiz. Türkçedeki “sen” diye değil de “siz” diye hitap edilendir. Hem ikinci tekil şahıs zamirlerinde hem de ikinci çoğul şahıs zamirlerinde cümle başında, ortasında veya sonunda her zaman baş harfi büyük yazılır.
 2. sie (o): Üçüncü tekil şahıs zamiridir ve kadınlara hitap etmek için kullanılır. Baş harfi cümle başında büyük, geri kalan yerlerde (içinde ortasında veya sonunda) küçük yazılır. Örnek: Sie ist glücklich. (O mutlu.) 💃
 3. sie (onlar): Üçüncü çoğul şahıs zamiridir ve onlar’a hitap etmek için kullanılır. Sayısı en aşağı iki insandan oluşur. Örnek: Sie sind glücklich. (Onlar mutlular.) 👭

En çok karıştırılan Almanca Fiil Çekimleri konusuna bakabilirsiniz.

Almanca Şahıs Zamirleri Personalpronomen Tablosu (Ayrıntı)

HallerTürkçe Şahıs ZamirleriAlmanca Şahıs ZamirleriAlacağı Yardımcı FiilÖrnek Cümleler
Birinci Tekil ŞahısbenichbinIch bin müde. (Yorgunum.)
İkici Tekil ŞahıssendubistDu bist krank. (Hastasın.)
Üçüncü Tekil Şahıs(o-erkek)
(o-dişi)
(o-nötr)
her insan/kişi
er
sie
es
man
istEr / Sie / Es ist im Stress. (O stresli.)
Çoğulbiz (sen ve ben)wirsindWir sind gut drauf. (Keyfimiz iyi.)
Çoğulsiz (sen ve sen, ikiniz)ihrseidIhr seid gesund. (Siz sağlıklısınız.)
Çoğulonlar/siz,sizlersie/SiesindSie sind glücklich. (Onlar mutlular.)
 • er zamiri (o): “Er” zamirinieril isimlerdenbahsetmek için kullanırız. Bu birinsanda olabilir (“Mann” (adam) 👨)nesnede olabilir (“Bus” (otobüs) 🚌). Almancada birotobüstenbahsederken “er” (eril o) diye söz ederiz.
 • sie zamiri (o): “Sie” zamirinidişil isimlerdenbahsetmek için kullanırız, “Frau” (kadın) 👩 veya “U-bahn” (metro) 🚇 gibi.
 • es zamiri (o): “Es” zamirini isenötr isimlerden(nesne, hayvan) bahsetmek için kullanırız, “Baby” (bebek) 👶 veya “Taxi” (taksi) 🚕 gibi.
 • man: Bu karşınıza çok çıkacak bir zamir. Burdaki “man” kelimesi, adam anlamına gelen “der Mann (adam), die Männer (adamlar)” kelimesi ile aynı anlama gelmez. Bu man kelimesi belgisiz zamirdir ve kelime anlamı Türkçe’ye her insan anlamında kullanılan özne olarak çevrilebileceği gibi “insan, kişi, kendisi, kişinin” olarak da çevrilebilir. Aşağı yukarı alle ile aynı anlama gelir ve Üçüncü Tekil Şahıs olarak değerlendirilir. Yani belgisiz zamir olan “man” genellikle genel ifadeler belirtmek için kullanılır. Bu bakımdan bir bildirim belirli bir kişiye değil, belirsiz bir topluluğa veya herkese yöneliktir. “man” bir grubu ifade etse bile, tekil kalır. Fiilin bu formu tıpkı er/sie/es’deki gibidir. man’a bir örnek;
  1. Zuerst muss man das Ziel wählen. – İlk önce kişiler/insanlar hedefi seçmeli. = Zuerst müssen alle das Ziel wählen. – İlk önce herkes hedefi seçmeli.
  2. Man trinkt beides zusammen.“ İnsanlar ikisini birlikte içer./İkisini birlikte içiyorsun.

Özneleri / zamirleri şöyle formülüze edebiliriz:

 • ich ve du: wir (ben + sen= biz)
 • ich ve er: wir (ben + o= biz)
 • ich ve sie: wir (ben + o= biz)
 • ich ve es: wir (ben + o= biz)
 • du ve du: ihr (sen + sen= siz)
 • Sie ve Sie: Sie (siz + siz= siz)
 • er, sie ve es: sie (o + o + o = onlar)

Almanca artikeller hangi öznelerle kullanılır:

 • “der” artikeli yerine “er” zamiri kullanılabilir → der = er
 • “die” artikeli yerine “sie” zamiri kullanılabilir → die = sie
 • “das” artikeli yerine “es” zamiri kullanılabilir → das = es

Nominativ, Akkusativ, Dativ Personalpronomen ve Reflexivpronomen

📌 Resmin üzerine tıklarsanız büyük haline ulaşabilirsiniz. Bu resimde;

 • Nominativ Personalpronomen (Nominatif Şahıs/Kişi Zamirleri)
 • Akkusativ Personalpronomen (Akuzatif Şahıs/Kişi Zamirleri)
 • Akkusativ Reflexivpronomen (Akuzatif Dönüşlü Zamirler)
 • Dativ Personalpronomen (Akuzatif Şahıs/Kişi Zamirleri)
 • Dativ Reflexivpronomen (Datif Dönüşlü Zamirler)

Almanca İyelik Sıfatları (Possessivartikel)

İsmin HalleriArtikellerbenimseninonunonunonunbizimsizinonlarınSizin/Sizlerin
Tekil İyelik SıfatlarıÇoğul İyelik Sıfatları
ich (ben)du (sen)er (o eril)sie (o-dişil)es (o nötr)wir (biz)ihr (siz)sie (onlar)Sie (Siz)
Nominativder/dasmeindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
die/diemeinedeineseineihreseineunsereeu(e)reihreIhre
AkkusativdermeinendeinenseinenihrenseinenunsereneurenihrenIhren
dasmeindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
die/diemeinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre
Dativder/dasmeinemdeinemseinemihremseinemunseremeuremihremIhrem
diemeinerdeinerseinerihrerseinerunserereurerihrerIhrer
diemeinendeinenseinenihrenseinenunsereneurenihrenIhren
Genitivder/dasmeinesdeinesseineihresseinesunsereseuresihresIhres
die/diemeinerdeinerseinerihrerseinerunserereurerihrerIhrer
 • der: (Maskulinum / Eril)
 • das: (Neutral / Nötr)
 • die: (Femininum / Dişil)
 • die: (Plural / Çoğul)

Almanca İyelik Sıfatları (Possessivartikel) konusu hakkında daha fazla bilgi.

Örnek Almanca Personalpronomen (Kişi Zamiri/Özne) Cümleleri

Fiil Çekimleri

kommen (gelmek)heißen (adı … olmak)sprechen (konuşmak)sein (olmak)
ichkommeheißesprechebin
dukommstheißtsprichstbist
Siekommenheißensprechensind

Öznelerle cümle kurmak için fiilleri özneye göre uyarlamak gerekir. Bu uyarlama işlemine Fiil Çekimi denir. Almanca Fiil Çekimleri (Verb Konjugation) hakkında daha fazla bilgi.

ich, du, er, sie, es, wir, ihr Örnek Cümleleri

 • Wir sprechen Deutsch. – Biz almanca konuşuyoruz. Sprechen (konuşmak) fiili ile çekimledik. Üç kelimeden oluşan basit bir cümle kurduk.
 • Haben Sie Zeit? – Sizin zamanınız (vaktiniz) var mı? Haben (var, sahip olmak) fiili ile çekimledik. Bu Almanca’daki en önemli fiildir. Bu cümlede, cümle ortasında olsa bile “Sie”nin S’sinin büyük yazıldığını görüyorsunuz. Çünkü saygı bildiriyor. Burada karşınızdaki tek bir kişi veya çok kişi olabilir. Her ikisi içinde Sie diyebililrsiniz. Türkçe açıklayım: Bir kişiyle konuşurken saygılı bir şekilde konuşursak; “Siz” diyebiliriz veya çok kişiye saygılı olarak konuşurken yine: “Sizler” denir. (Not: Ayrıca Almanca isimlerin baş harfleri büyük yazılır. Bu biraz artikeller konusuyla alakalı. sonraki konularda geçiyor.)
  • Bu fille başlayan bir soru cümlesidir. Bu nedenle iki şekilde cevap verilir.
  • 1. Cevap: Ja, ich habe Zeit. (Evet, benim vaktim var.)
  • 2. Cevap: Nein, ich habe keine Zeit. (Hayır, beim vaktim yok.) İsimleri negatif hale getirirken isimlerin önüne kein yazıyoruz.
 • Hilfst du mir? – Sen bana yardım eder misin? Helfen (yardım etmek) fiilini kullandık. Aslında Türkçe’de “bana yardım edebilir misin?” de diyebilirdik. Biliyorsunuz Türkçe’de gizli özne var. İstersek yazarız istersek yazmayız özneyi. Neyse, bu örnekte “mir” olan bir kelime var. Bu Almanca’da bana anlamına geliyor. Burada İsmin hallerinden biri olan Dativ var: “ben yardım eder misin” demedik de “bana yardım eder misin”. Bunu ileriki konularda anlatacağım. Siteyi yeniden ziyaret ettiğinizde belki yazarım.
  • 1’inci (olumlu) cevap: Ja, ich helfe dir. (evet, ben sana yardım ederim)
  • 2’nci (olumsuz) cevap: Nein, helfe die nicht. (hayır, ben sana yardım etmiyorum.) Fiilleri negatif hale getirirken fiillerin arkasına nicht getiriyoruz.
 • Hallo, Aylin, woher kommst du?Merhaba Aylin, sen nereden geliyorsun? Aylin’e soru sorduk. Aylin ne diyecek: Ich komme aus Hawaii. – Ben Hawaii’den geliyorum.
 • Er ist Programmierer. – O bilgisayar programcısıdır. Açıklama Er: Sein (olmak) fiili ile çekimledik. Bu da Almanca’nın en önemli fiilidir.
 • Das ist Herr Müller, er kommt aus Deutschland. – Bu bay (veya sayın) Müller’dir, o (erkek olan o) Almanya’dan geliyor. Açıklama Er: Ben sana biri hakkında bahsediyorum burada ve bahsederken gıyabında saygılı bir biçimde konuştum. Saygın bir adammış. Ancak sonrasında o dedim. Neden? Çünkü bire bir Müller’le konuşmuyorum. Onun hakkında size bahsediyorum. Bu nedenle virgülden sonra “o: er” dedim. Ancak Herr Müller’in karşısında olsam ve ona hitap etseydim “(tekil) siz: Sie” diyecektim.
 • Das ist Frau Schmid, sie kommt aus Japan. – Bu bayan (sayın) Schmid, o (dişi olan o) Japonya’dan geliyor.
 • Herr Müller und Frau Schmid sind in München. Sie lernen Deutsch. – Bay Müller ve bayan Schmid Münih’teler. Onlar Almanca öğreniyorlar. Sind (olmak) ve lernen (öğrenmek) fiilini kullandık. Aslında burası küçük sie’dir (onlar: sie); cümle başında olduğu için büyük yazdık. Ortasında olsaydı o zaman küçük yazacaktık. Şimdi cümleyle ilgili başka ayrıntılara girelim. Neredeler (Wo)? Münih’teler. Almanca’da nerede olduklarını belirtmek için şehirler’de “in” kullanılır.
 • Şimdi ben iki kıza soru soruyorum. Formülü hatırlayın, du ile du = ihr : Annaund Hanna, wo wohnt ihr? (Anna ve Hanna, siz nerede oturuyorsunuz/yaşıyorsunuz) Almanca’da en yaygın kullanılan isimlere sahip iki kıza sorduk. Şimdi o iki kız’dan biri bana cevap verecek formülü hatırlayın ich ile sie: wir: Wir wohnen in Berlin. (Biz Berlin’de oturuyoruz.) Bu “wohnen” fiili bir sandalyenin üzerine oturmak “sitzen” fiili değil, “ikamet etmek” fiilidir.
 • Hadi saygı belirten (resmi) bir soru soralım: Guten Tag, wie heißen Sie? (isminiz nedir) Ich heiße Paul, Bader Paul. – Ben Paul, Bader Paul. Almanya’da genelde önce soyisim tek söylenir, ardından isimle soyisim birlikte söylenir. Ben Bond, James Bond gibi…

Sorulacak önemli sorular;

 • Wo (Nerede/ler)? Wo sorusuna cevap verirken “in” edat’ı kullanılır (Edatın Almancası: Präposition). in Münih.
 • Woher (Nereden geliyor/lar)? Bu soruya cevap verilirken aus edatı kullanılır: aus Hawaii. Ancak bunda istisnalar var.

Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie gibi zamirli örneklerden devam edelim;

 • Frau Kaya geht einkaufen. Sie kauft Gemüse und Obst. – Frau Kaya alışveriş yapmaya gidiyor. O meyve ve sebze (satın) alıyor. (gehen: gitmek; einkaufen: alış veriş yapmak; kaufen: satın almak)
 • Noahund Eliasgehen heute nicht zur Schule. Sie haben Ferien. – Noahve Elias okula gitmiyor. Onarın tatili var. Önemli sorularla cümleleri daha iyi anlayın;
  • wann – ne zaman? heute (bügün)
  • wohin – nereye? zur Schule (okula)
 • Gelin Bayan Emma’nın nerede çalıştığını soralım: Frau Emma, wo arbeiten Sie? – Bayan Emma, ​​​​nerede çalışıyorsunuz? Nasıl cevap verecek Emma Hanım: Ich arbeite in einer Bank. – Ben bir bankada çalışıyorum. (arbeiten: çalışmak)
  • wo – nerede çalışıyorsunuz? in einer Bank. Burada da “wo” sorusu için “in” edatını kullanmalıyız. Ayrıca burada da Dativ var. Bank’ın artikeli die’dir: die Bank
 • Anne kızını çağırıyor: Sophia, kommst du bitte? – Sophia, lütfen gelir misin? Sophia’nın zamanı olmasın.😀 Nein, ich habe keine Zeit. – Hayır, zamanım yok.

der = er, das = es, die = sie tekil, die = sie çoğul Almanca Zamir Örnekleri

in der Wohnung: Şimdi de bir dairenin içinden örnekler yapalım. Almanya’da oturulan evlere (das) Haus denmez, (die) Wohnung denir. Wohnung’tan yaşanılan daire, Haus’tan ise bir bina kastedilir.

 • der = er tekil şahıs zamiri o (erkek): Der Stuhl ist teuer. Er kommt aus Japan. – Sandalye çok pahalı. (O veya bu) Japonya’dan geliyor. Açıklama: Burada sandalye’nin (belirli) artikeli der’dir. Erkek olan sandalye değil, kelimedir.
 • das = es tekil şahıs zamiri o (nötr): Das Sofa ist schick. Es kostet nur 39 Euro. – Kanepe (divan) şık. O sadece 39 avro ediyor. (Kostet: eder, mal olur)
 • die = sie tekil şahıs zamiri o (dişi): Die Lampe ist alt. Sie ist kaputt. – Lamba eski. O kırık. (alt: eski; kaputt: kırık, arızalı, bozuk)
 • die = sie çoğul şahıs zamiri onlar: Das sind fünf Stühle. Sie kosten nur 50 Euro. – Beş Sandalye. Onlar sadece 50 avroya mal oluyor. Bu cümle çoğul olduğu için sie’den sonra gelen fiil kosten oldu. Eğer tekil sie olsaydı o zaman Sie kostet olurdu.

Formel (resmi), informel (gayri resmi), sie ve du, sie ve ihr Örnek Almanca Zamirler

Formel’de “Sie” kullanılır, informel’de “du” kullanılır.

(Video) Almanca Temel A1/A2 Ders - 31 Personalpronomen im Dativ - Almanca Şahıs Zamirleri - Dativ

 • Informel (resmi olmayan) örnek du (sen): Ben soruyorum: Aylin, was machst du? – Aylin, sen ne yapıyorsun? Aylin cevap veriyor: Ich surfe ein bissien im Internet. Ben internette sörf yapıyorum/geziniyorum.
 • Formel (resmi) tekil örnek Sie (siz): Ben soruyorum: Frau Kaya, was machen Sie? Bayan Kaya cevap veriyor: Ich schreibe gerade eine E-Mail. – Ne yapıyorsunuz Kaya Hanım? Ben şu anda bir e-posta yazıyorum.
 • Formel (resmi) çoğul örnek Sie (sizler): Herr Müller und Frau Schmidt, was machen Sie? Bay Müller ve Bayan Schmidt, sizler ne yapıyorsunuz? Cevap veriyorlar: Wir schreiben gerade eine E-Mail. Biz bir bir e-posta yazıyoruz.
 • Çoğul ihr (siz): İki kişiye soruyorum: Noahund Elias, was macht ihr? Bu iki kişi ne cevap veriyorlar, elbette biri konuşacak: Wir surfen im Internet. Biz internette geziniyoruz.

Personalpronomen (Almanca Zamirler) SSS

2. A1 Almanca Kişi Zamirleri, Personalpronomen - AlmancaABC (11)

✅ Wie heißt du’lu sorulara cevap nedir?

İsminiz soruluyor. Almanca’da sizi tanımak için bir çok soru sorma yolu var. İşte onlar:

Wie heißen Sie? İsminiz nedir? Saygı duyduğunuz birine sorarsınız.
– Ich heiße/bin Ahmet Kaya.

Wie heißt du? İsmin nedir? Arkadaşınıza veya yakın birine sorarsınız.
– Ich heiße Ahmet
– Ich bin Ahmet.

Wer sind Sie? Siz kimsiniz? Meydan okuma değil de normal olarak merak ettiği için saygı bildiren bir ifade ile kim olduğunuzu soruyor. Türkçedeki
– (Ich bin) Ahmet Kaya. Ben Ahmet Kaya. Ahmet Kaya.

Wer bist du? Sen kimsin? Türkçedeki sen kimsin anlamında meydan okuma ifade etmez.
– (Ich bin) Ahmet. Ahmet ya da Ben Ahmet’im. Parantez içindeki ifadeyi isterseniz söyleyebilir isterseniz söylemeyebilirsiniz. Size bağlı.

Wie ist Ihr Name? Adınız ne?
– (Mein Name ist) Ahmet Kaya.

Wer ist das? Bu kim?
Das ist Herr Kaya.

Anlamadığı zaman hecelemem gerekir. Hemen heceliyorum;

(Video) A1 | Ders 17 - Modal fiiller (Modalverben)

Ich buchstabiere: K A Y A

✅ Wie heißt es?

Adı ne? (Bebeğin adını sordum)

✅ Bir kadını ya da bir grup insanı ifade edebilen zamir hangisi?

Sie

✅ Almancada ihr ne demek?

Almanca “ihr” siz demektir ve bununla birlikte yardımcı fiil olarak “seid” kullanılır.

Cümle kurmak için “ihr” ve “seid” yan yana getirilir.

Örnek:
Ihr seid nicht sauer.
Siz sinirli değilsiniz.

✅ er sie es ne demek?

Er sie es Almanca personalpronomen demektir ve Türkçe “kişi/şahıs zamirleri”, daha önce bahsedilen bir ismin yerine kullanılabilir ve böylece ismin tekrarlanmasının önüne geçilir.

Açıklama:
er: erkekler için kullanılır ve Türkçe “o” anlamına gelir.
sie: kadınlar için kullanılır ve yine “o” anlamına gelir.
es: bebek gibi nötr olan canlılar için kullanılır ve bu da “o” anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

O yakışıklı bir erkek. – Er ist ein netter Kerl.
O güzel bir kadın. – Sie ist eine schöne Frau.
O tatlı bir bebek. – Sie ist ein süßes Baby.

(Video) A1 | Ders 12 - Almanca İyelik Zamirleri (Possessivpronomen in Nominativ)

Personalpronomen Almanca Nedir?

Personalpronomen bir grammer konusudur.

Almanca Personenpronomen:ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie.
Türkçe Şahıs/Kişi zamirleri: “Ben, sen, o, o, o, biz, siz, siz, onlar” anlamına gelir.

✅ Ben sen o biz siz onlar Almanca nedir?

Ben → ich
Sen → du
O → er (erkek), sie (kadın),es (nötr)
Biz → wir
Siz → ihr
Onlar → sie
Siz, Sizler → Sie

Almanca Kişi Zamirleri (Personalpronomen) Konusuyla alakalı yazım yanlışları olduğunu düşündüğünüz yerler varsa veya buna yönelik önerileriniz bulunuyorsa şuradan (almancaabc@gmail.com) veya buradan (hallo@almancaabc.com) bana yazabilirsiniz. Teşekkürler!

Videos

1. Almanca Temel A1/A2 Ders - 26 "Die Possessivartikel" - Almanca İyelik Zamirleri
(Almanca Kolay)
2. 2. DERS - Almanca Şahıs Zamirler ve Düzenli Fiiller /nominativ
(Eylülce Almanca )
3. Almanca A1 Başlangıç Seviyesi - 1. Bölüm 3. Ders: Şahıs zamirleri ve ismin halleri
(Melih Cilga)
4. Almanca - Tüm seviye A2 kelimeleri - Almanca & Türkçe
(Useful German with Chris)
5. Almanca A1 - 4. Ders: Artikeller ve ismin halleri: Nominativ – Akkusativ – Dativ
(Melih Cilga)
6. Almanca A1 - Bölüm 11 / Trennbare Verben / Ayrılabiilir Fiiller
(Frau Ankın ile Almanca)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 06/18/2023

Views: 6278

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.